Lumbini Province Government
Ministry of Health
Directorate of Health
Bardiya Hospital
Gulariya, Bardiya
 • -
  -

  Chairman

 • डा. सुभाष पाण्डेय
  Dr. Subhash Pandey

  Office head

  9858032177

  bardiyahospital@lumbini.gov.np

News/Notice
Title Published Date Download
बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/०८०/०८१ को हेल्पर / स्वीपर ( का.स ) र स्वीपर पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची पश्चात २०८०/०९/११ र १२ गते लिईएको अन्तरवार्ता परिक्षा पछिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !! 2080-09-12
बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/०८०/०८१ को स्टाफ नर्स र प्रशासन सहायक पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची पश्चात २०८०/०९/११ गते लिईएको अन्तरवार्ता तथा प्रयोगात्मक परिक्षा पछिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !! 2080-09-11
स्ताफ् नर्स ,प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर ( का. स. ) र स्वीपर पदका लागि सबै अन्तरवार्ता तथा सिप परिक्षणका कार्येक्रम को मिति तथा स्थान तोकिएको सूचना !! 2080-09-06
Title Published Date Download
Acceptation of Bids 2080-06-11
Progress Details
Title Published Date Download
OT 2080-04-02
Title Published Date Download
Legal document
Title Published Date Download
करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन), २०८० 2080-09-16
करार कर्मचारी व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि२०८० 2080-03-31
करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० 2080-03-26
Title Published Date Download
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी (CO-PAYMENT) प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० 2080-10-29
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रेषण (REFERRAL) सेवा सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० 2080-09-28
Title Published Date Download
Publication
Title Published Date Download
Service Charge 2079-08-08
Emergency services 2078-09-14
Health Education Promotion 2078-08-08
Title Published Date Download
Title Published Date Download
बर्दिया अस्पताल वार्षिक प्रतिबेदन २०७९/२०८० , Bardiya Hospital Annual Report 2079/2080 2080-08-21
Annual Report 2078/2079 2079-06-01
Bardiya Hospital, Annual Report A.V. 2077/078 2078-06-01
Title Published Date Download
Download
Title Published Date Download
करार दरखास्त फाराम 2080-06-17
अधिकृत परीक्षा शुल्क र भौचर नमुना 2080-03-07
सहायक परीक्षा शुल्क र भौचर नमुना 2080-03-07