लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया

आ.व.२०७७/२०७८ मा वर्दिया अस्पताल प्रथम स्थान हासिल गरेबापत सम्मान पत्र ग्रहण गर्नु हुदै ब. मे. सु. डा. सुभास पाण्डेय