लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया

बर्दिया अस्पतालका चिकित्सक तथा अन्य सवस्थ्यकर्मीलाई MI बारे CME कलास दिनुहुँदै डा. सुकृती ज्ञवालि