लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा
Image