लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
बर्दिया अस्पतालको विज्ञापन/ सूचना नं. ०१।०८०/०८१ को दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको विवरण सम्बन्धमा ।

बर्दिया अस्पतालको विज्ञापन/ सूचना नं. ०१।०८०/०८१ को दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको विवरण सम्बन्धमा ।

सम्बन्धित सूचना /समाचार

बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/०८०/०८१ को हेल्पर / स्वीपर ( का.स ) र स्वीपर पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची पश्चात २०८०/०९/११ र १२ गते लिईएको अन्तरवार्ता परिक्षा पछिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !!

2080-09-12 |

बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/०८०/०८१ को स्टाफ नर्स र प्रशासन सहायक पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची पश्चात २०८०/०९/११ गते लिईएको अन्तरवार्ता तथा प्रयोगात्मक परिक्षा पछिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !!

2080-09-11 | bardiya hospital

स्ताफ् नर्स ,प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर ( का. स. ) र स्वीपर पदका लागि सबै अन्तरवार्ता तथा सिप परिक्षणका कार्येक्रम को मिति तथा स्थान तोकिएको सूचना !!

2080-09-06 | bardiya hospital

बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/२०८०/२०८१ को बिज्ञापन सम्बन्धि स्टाफ नर्स ,प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर ( का. स. ) र स्वीपर पदका लागि सबै अन्तरवार्ता तथा सिप परिक्षणका कार्येक्रम तथा परिक्षाहरु अर्को व्यबस्था नभए सम्मको लागि स्थगित गरिएको सूचना !!

2080-07-15 | Bardiya Hospital

बर्दिया अस्पताल को सूचना न. ०१/०८०/०८१ को स्टाफ नर्स , प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर (का.स) र स्वीपर पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची तथा परीक्षा संचालन मिति- तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना !!

2080-07-12 | Bardiya Hospital