लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
स्ताफ् नर्स ,प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर ( का. स. ) र स्वीपर पदका लागि सबै अन्तरवार्ता तथा सिप परिक्षणका कार्येक्रम को मिति तथा स्थान तोकिएको सूचना !!
Image

बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/२०८०/२०८१ को बिज्ञापन सम्बन्धि स्ताफ् नर्स ,प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर ( का. स. ) र स्वीपर पदका लागि सबै अन्तरवार्ता तथा सिप परिक्षणका कार्येक्रम को मिति तथा स्थान तोकिएको सूचना !!

सम्बन्धित सूचना /समाचार

बर्दिया अस्पतालको सूचना ०३/०८०/०८१ को लागि विभिन्न पदमा चिकित्सक, नर्स ,हे. अ, बा.मे.टे को विज्ञापन को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !

2080-12-30 | bardiya hospital

Bardiya Hospital को लागि विभिन्न पदमा चिकित्सकहरुको विज्ञापन जारी गरिएको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित भ्एको मिती 2080/12/24। दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०८०/०१/०८ गते।।

2080-12-28 | bardiya hospital

संक्षिप्त सूची तथा परिक्षा संचानल सम्बन्धमा ।

2080-12-27 | बर्दिया अस्पताल गुलरिया , बर्दिया

Bardiya Hospital को लागि विभिन्न पदमा चिकित्सक, नर्स ,हे. अ, बा.मे.टे को विज्ञापन जारी गरिएको सूचना । दरखास्त दिने अन्तिम मिति : प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र (२०८०/१२/२६ गते सम्ममा ) दरखास्त पेश गर्नु पर्ने ।

2080-12-17 | bardiya hosp

9th level ,Consultants Bardiya Hospital को लागि विभिन्न पदमा चिकित्सकहरुको विज्ञापन जारी गरिएको सूचना । दरखास्त दिने अन्तिम मिति : प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र (२०८०/१२/२२ गते सम्ममा ) दरखास्त पेश गर्नु पर्ने ।

2080-12-08 | bardiya hospital