लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
Operation Procedure Details
Image

Details of Operation procedures of fiscal year 2079/80

सम्बन्धित प्रगति विवरण

No Data !!