लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
गर्भपतन सेवा
Image

बर्दिया अस्पतालले आवश्यक अनुसार औषधी वा उपकरणको प्रयोगद्वारा अनावश्यक गर्भधारणको १२ महिना भित्र महिलाहरूको लागि गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दछ।