लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्धन
Image

आइतवारदेखि शुक्रवार जानकारीमूलक स्वास्थ्य सम्बन्धित सत्रहरू अडियोभिजुअल विधिहरू मार्फत गरिन्छ।