लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा । 2080-06-11 विवरण हेर्नुहोस्