लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 संक्षिप्त सूची सम्बन्धमा Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2081-02-02 Bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
2 बर्दिया अस्पतालको सूचना ०३/०८०/०८१ को लागि विभिन्न पदमा चिकित्सक, नर्स ,हे. अ, बा.मे.टे को विज्ञापन को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ! Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-12-30 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
3 Bardiya Hospital को लागि विभिन्न पदमा चिकित्सकहरुको विज्ञापन जारी गरिएको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित भ्एको मिती 2080/12/24। दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०८०/०१/०८ गते।। Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-12-28 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
4 संक्षिप्त सूची तथा परिक्षा संचानल सम्बन्धमा । Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-12-27 बर्दिया अस्पताल गुलरिया , बर्दिया विवरण हेर्नुहोस्
5 Bardiya Hospital को लागि विभिन्न पदमा चिकित्सक, नर्स ,हे. अ, बा.मे.टे को विज्ञापन जारी गरिएको सूचना । दरखास्त दिने अन्तिम मिति : प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र (२०८०/१२/२६ गते सम्ममा ) दरखास्त पेश गर्नु पर्ने । Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-12-17 bardiya hosp विवरण हेर्नुहोस्
6 9th level ,Consultants Bardiya Hospital को लागि विभिन्न पदमा चिकित्सकहरुको विज्ञापन जारी गरिएको सूचना । दरखास्त दिने अन्तिम मिति : प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र (२०८०/१२/२२ गते सम्ममा ) दरखास्त पेश गर्नु पर्ने । Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-12-08 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
7 बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/०८०/०८१ को हेल्पर / स्वीपर ( का.स ) र स्वीपर पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची पश्चात २०८०/०९/११ र १२ गते लिईएको अन्तरवार्ता परिक्षा पछिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !! Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-09-12 विवरण हेर्नुहोस्
8 बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/०८०/०८१ को स्टाफ नर्स र प्रशासन सहायक पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची पश्चात २०८०/०९/११ गते लिईएको अन्तरवार्ता तथा प्रयोगात्मक परिक्षा पछिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !! Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-09-11 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
9 स्ताफ् नर्स ,प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर ( का. स. ) र स्वीपर पदका लागि सबै अन्तरवार्ता तथा सिप परिक्षणका कार्येक्रम को मिति तथा स्थान तोकिएको सूचना !! Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-09-06 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
10 बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/२०८०/२०८१ को बिज्ञापन सम्बन्धि स्टाफ नर्स ,प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर ( का. स. ) र स्वीपर पदका लागि सबै अन्तरवार्ता तथा सिप परिक्षणका कार्येक्रम तथा परिक्षाहरु अर्को व्यबस्था नभए सम्मको लागि स्थगित गरिएको सूचना !! Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-07-15 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्
11 बर्दिया अस्पताल को सूचना न. ०१/०८०/०८१ को स्टाफ नर्स , प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर (का.स) र स्वीपर पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची तथा परीक्षा संचालन मिति- तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना !! Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-07-12 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्
12 बर्दिया अस्पतालको विज्ञापन/ सूचना नं. ०१।०८०/०८१ को दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको विवरण सम्बन्धमा । Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-07-01 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्
13 बिज्ञापन - बर्दिया अस्पताल Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-06-18 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्