लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/०८०/०८१ को हेल्पर / स्वीपर ( का.स ) र स्वीपर पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची पश्चात २०८०/०९/११ र १२ गते लिईएको अन्तरवार्ता परिक्षा पछिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !! Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-09-12 विवरण हेर्नुहोस्
2 बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/०८०/०८१ को स्टाफ नर्स र प्रशासन सहायक पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची पश्चात २०८०/०९/११ गते लिईएको अन्तरवार्ता तथा प्रयोगात्मक परिक्षा पछिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !! Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-09-11 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
3 स्ताफ् नर्स ,प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर ( का. स. ) र स्वीपर पदका लागि सबै अन्तरवार्ता तथा सिप परिक्षणका कार्येक्रम को मिति तथा स्थान तोकिएको सूचना !! Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-09-06 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
4 बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/२०८०/२०८१ को बिज्ञापन सम्बन्धि स्टाफ नर्स ,प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर ( का. स. ) र स्वीपर पदका लागि सबै अन्तरवार्ता तथा सिप परिक्षणका कार्येक्रम तथा परिक्षाहरु अर्को व्यबस्था नभए सम्मको लागि स्थगित गरिएको सूचना !! Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-07-15 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्
5 बर्दिया अस्पताल को सूचना न. ०१/०८०/०८१ को स्टाफ नर्स , प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर (का.स) र स्वीपर पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची तथा परीक्षा संचालन मिति- तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना !! Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-07-12 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्
6 बर्दिया अस्पतालको विज्ञापन/ सूचना नं. ०१।०८०/०८१ को दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको विवरण सम्बन्धमा । Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-07-01 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्
7 बिज्ञापन - बर्दिया अस्पताल Vaccancy विज्ञापन bardiya hospital 2080-06-18 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्