लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
वार्षिक प्रतिवेदन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 वार्षिक प्रतिबेदन २०७८/२०७९ वार्षिक प्रतिवेदन 2079-06-01 विवरण हेर्नुहोस्
2 बर्दिया अस्पताल ,वार्षिक प्रतिबेदन आ.व. २०७७/०७८ वार्षिक प्रतिवेदन 2078-06-01 विवरण हेर्नुहोस्