लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
कानुनी दस्तावेज
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 लुम्बिनी प्रदेश निजामति सेवा नियमावली, २०८० कानुनी दस्तावेज 2080-12-01 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
2 प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० कानुनी दस्तावेज 2080-11-21 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
3 स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी (CO-PAYMENT) प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० कानुनी दस्तावेज 2080-10-29 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्
4 स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रेषण (REFERRAL) सेवा सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० कानुनी दस्तावेज 2080-09-28 विवरण हेर्नुहोस्
5 करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन), २०८० कानुनी दस्तावेज 2080-09-16 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्
6 करार कर्मचारी व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि२०८० कानुनी दस्तावेज 2080-03-31 बर्दिया अस्पताल , गुलरिया , बर्दिया विवरण हेर्नुहोस्
7 करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० कानुनी दस्तावेज 2080-03-26 बर्दिया अस्पताल , गुलरिया , बर्दिया विवरण हेर्नुहोस्