लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
सूचना /समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा सूचना /समाचार 2080-06-11 विवरण हेर्नुहोस्
2 Notice regarding bids for supply and delivery of essential medical goods. सूचना /समाचार 2080-05-08 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
3 फार्मेसी सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना-2080-05-06 सूचना /समाचार 2080-05-06 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
4 फार्मेसी सहायक पदको संक्षिप्त सूची तथा परीक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना । सूचना /समाचार 2080-05-03 विवरण हेर्नुहोस्
5 फार्मेसी सहायक पदको कर्मचारी छनोट सम्बन्धि सूचना सूचना /समाचार 2080-04-24 बर्दिया अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
6 लुम्विनी प्रदेश सरकार "करार कर्मचारी व्यबस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि-२०८०" सूचना /समाचार 2080-04-03 लुम्विनी प्रदेश सरकार विवरण हेर्नुहोस्
7 Vacancy applicants सूचना /समाचार 2080-04-01 बर्दिया अस्पताल , गुलरिया , बर्दिया विवरण हेर्नुहोस्
8 लुम्बिनी प्रदेश सरकार करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि , २०८० सूचना /समाचार 2080-03-13 विवरण हेर्नुहोस्
9 कर्मचारी ( मेडिकल अधिकृत , नर्सिङ अधिकृत र फार्मेसी सहायक)आबस्यकता सम्बन्धी सूचना सूचना /समाचार 2080-03-05 बर्दिया अस्पताल , गुलरिया , बर्दिया विवरण हेर्नुहोस्
10 कर्मचारी आबस्यकता सम्बन्धी सूचना सूचना /समाचार 2079-12-22 स्वास्थ्य निर्देशनालय , राप्ति उपत्यका देउखुरी दांग विवरण हेर्नुहोस्
11 नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना /समाचार 2079-12-08 विवरण हेर्नुहोस्
12 कर्मचारी आबस्यकता सम्बन्धि सूचना सूचना /समाचार 2079-11-17 विवरण हेर्नुहोस्
13 नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना /समाचार 2079-09-14 विवरण हेर्नुहोस्
14 लिखित तथा अन्तरबार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना सूचना /समाचार 2079-09-11 विवरण हेर्नुहोस्
15 कर्मचारी आबस्यकता सम्बन्धि सूचना सूचना /समाचार 2079-08-23 विवरण हेर्नुहोस्
16 दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा सूचना /समाचार 2079-07-17 विवरण हेर्नुहोस्
17 Invitation For Bids ( Construction of Additional Storey at Bardiya Hospital) सूचना /समाचार 2079-05-06 विवरण हेर्नुहोस्
18 कर्मचारी आबस्यकता सम्बन्धि सूचना सूचना /समाचार 2079-04-03 विवरण हेर्नुहोस्
19 बर्दिया अस्पतालको सामाजिक परिक्षण सम्पन्न सूचना /समाचार 2079-03-30 विवरण हेर्नुहोस्
20 अत्ति आवश्यक नि:शुल्क औषधि खरिद (Procurement of Free Essential Drugs) सूचना /समाचार 2079-02-10 विवरण हेर्नुहोस्
21 करार सेवामा विज्ञापन को सूचना सूचना /समाचार 2078-11-12 विवरण हेर्नुहोस्
22 Supply and Delivery of HDU Equipment's सूचना /समाचार 2078-08-07 विवरण हेर्नुहोस्