लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
सूचना /समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बर्दिया अस्पतालको सूचना ०३/०८०/०८१ को लागि विभिन्न पदमा चिकित्सक, नर्स ,हे. अ, बा.मे.टे को विज्ञापन को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ! सूचना /समाचार 2080-12-30 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
2 Bardiya Hospital को लागि विभिन्न पदमा चिकित्सकहरुको विज्ञापन जारी गरिएको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित भ्एको मिती 2080/12/24। दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०८०/०१/०८ गते।। सूचना /समाचार 2080-12-28 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
3 संक्षिप्त सूची तथा परिक्षा संचानल सम्बन्धमा । सूचना /समाचार 2080-12-27 बर्दिया अस्पताल गुलरिया , बर्दिया विवरण हेर्नुहोस्
4 Bardiya Hospital को लागि विभिन्न पदमा चिकित्सक, नर्स ,हे. अ, बा.मे.टे को विज्ञापन जारी गरिएको सूचना । दरखास्त दिने अन्तिम मिति : प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र (२०८०/१२/२६ गते सम्ममा ) दरखास्त पेश गर्नु पर्ने । सूचना /समाचार 2080-12-17 bardiya hosp विवरण हेर्नुहोस्
5 9th level ,Consultants Bardiya Hospital को लागि विभिन्न पदमा चिकित्सकहरुको विज्ञापन जारी गरिएको सूचना । दरखास्त दिने अन्तिम मिति : प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र (२०८०/१२/२२ गते सम्ममा ) दरखास्त पेश गर्नु पर्ने । सूचना /समाचार 2080-12-08 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
6 सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सह-भुक्तानी लागू गर्ने सम्बन्धमा सूचना सूचना /समाचार 2080-09-29 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्
7 बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/०८०/०८१ को हेल्पर / स्वीपर ( का.स ) र स्वीपर पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची पश्चात २०८०/०९/११ र १२ गते लिईएको अन्तरवार्ता परिक्षा पछिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !! सूचना /समाचार 2080-09-12 विवरण हेर्नुहोस्
8 बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/०८०/०८१ को स्टाफ नर्स र प्रशासन सहायक पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची पश्चात २०८०/०९/११ गते लिईएको अन्तरवार्ता तथा प्रयोगात्मक परिक्षा पछिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !! सूचना /समाचार 2080-09-11 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
9 स्ताफ् नर्स ,प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर ( का. स. ) र स्वीपर पदका लागि सबै अन्तरवार्ता तथा सिप परिक्षणका कार्येक्रम को मिति तथा स्थान तोकिएको सूचना !! सूचना /समाचार 2080-09-06 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
10 बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/२०८०/२०८१ को बिज्ञापन सम्बन्धि स्टाफ नर्स ,प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर ( का. स. ) र स्वीपर पदका लागि सबै अन्तरवार्ता तथा सिप परिक्षणका कार्येक्रम तथा परिक्षाहरु अर्को व्यबस्था नभए सम्मको लागि स्थगित गरिएको सूचना !! सूचना /समाचार 2080-07-15 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्
11 बर्दिया अस्पताल को सूचना न. ०१/०८०/०८१ को स्टाफ नर्स , प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर (का.स) र स्वीपर पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची तथा परीक्षा संचालन मिति- तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना !! सूचना /समाचार 2080-07-12 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्
12 बर्दिया अस्पतालको विज्ञापन/ सूचना नं. ०१।०८०/०८१ को दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको विवरण सम्बन्धमा । सूचना /समाचार 2080-07-01 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्
13 बिज्ञापन - बर्दिया अस्पताल सूचना /समाचार 2080-06-18 Bardiya Hospital विवरण हेर्नुहोस्
14 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा सूचना /समाचार 2080-06-11 विवरण हेर्नुहोस्
15 Notice regarding bids for supply and delivery of essential medical goods. सूचना /समाचार 2080-05-08 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
16 फार्मेसी सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना-2080-05-06 सूचना /समाचार 2080-05-06 bardiya hospital विवरण हेर्नुहोस्
17 फार्मेसी सहायक पदको संक्षिप्त सूची तथा परीक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना । सूचना /समाचार 2080-05-03 विवरण हेर्नुहोस्
18 फार्मेसी सहायक पदको कर्मचारी छनोट सम्बन्धि सूचना सूचना /समाचार 2080-04-24 बर्दिया अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
19 लुम्विनी प्रदेश सरकार "करार कर्मचारी व्यबस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि-२०८०" सूचना /समाचार 2080-04-03 लुम्विनी प्रदेश सरकार विवरण हेर्नुहोस्
20 Vacancy applicants सूचना /समाचार 2080-04-01 बर्दिया अस्पताल , गुलरिया , बर्दिया विवरण हेर्नुहोस्
21 बर्दिया अस्पतालको आ.व. २०७९/२०८० को सामाजिक परिक्षण ( Social Audit ) गर्नु पर्ने हुदाँ, सुची दर्ता गरिसक्नु भएका संघ सँस्था हरुलाई आवश्यक कागजात सहितको प्रमाण साथ रकमको आर्थिक तथा प्राबिधिक दररेट ( २०८०/०३/२० गते सम्म ) प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धमा। सूचना /समाचार 2080-03-15 बर्दिया अस्पताल , गुलरिया , बर्दिया विवरण हेर्नुहोस्
22 लुम्बिनी प्रदेश सरकार करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि , २०८० सूचना /समाचार 2080-03-13 विवरण हेर्नुहोस्
23 सामाजिक परिक्षण गर्नको लागि सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना सूचना /समाचार 2080-03-06 बर्दिया अस्पताल , गुलरिया , बर्दिया विवरण हेर्नुहोस्
24 कर्मचारी ( मेडिकल अधिकृत , नर्सिङ अधिकृत र फार्मेसी सहायक)आबस्यकता सम्बन्धी सूचना सूचना /समाचार 2080-03-05 बर्दिया अस्पताल , गुलरिया , बर्दिया विवरण हेर्नुहोस्
25 कर्मचारी आबस्यकता सम्बन्धी सूचना सूचना /समाचार 2079-12-22 स्वास्थ्य निर्देशनालय , राप्ति उपत्यका देउखुरी दांग विवरण हेर्नुहोस्
26 नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना /समाचार 2079-12-08 विवरण हेर्नुहोस्
27 कर्मचारी आबस्यकता सम्बन्धि सूचना सूचना /समाचार 2079-11-17 विवरण हेर्नुहोस्
28 नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना /समाचार 2079-09-14 विवरण हेर्नुहोस्
29 लिखित तथा अन्तरबार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना सूचना /समाचार 2079-09-11 विवरण हेर्नुहोस्
30 कर्मचारी आबस्यकता सम्बन्धि सूचना सूचना /समाचार 2079-08-23 विवरण हेर्नुहोस्
31 दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा सूचना /समाचार 2079-07-17 विवरण हेर्नुहोस्
32 Invitation For Bids ( Construction of Additional Storey at Bardiya Hospital) सूचना /समाचार 2079-05-06 विवरण हेर्नुहोस्
33 कर्मचारी आबस्यकता सम्बन्धि सूचना सूचना /समाचार 2079-04-03 विवरण हेर्नुहोस्
34 बर्दिया अस्पतालको सामाजिक परिक्षण सम्पन्न सूचना /समाचार 2079-03-30 विवरण हेर्नुहोस्
35 अत्ति आवश्यक नि:शुल्क औषधि खरिद (Procurement of Free Essential Drugs) सूचना /समाचार 2079-02-10 विवरण हेर्नुहोस्
36 करार सेवामा विज्ञापन को सूचना सूचना /समाचार 2078-11-12 विवरण हेर्नुहोस्
37 Supply and Delivery of HDU Equipment's सूचना /समाचार 2078-08-07 विवरण हेर्नुहोस्