लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
प्रकाशन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बर्दिया अस्पताल वार्षिक प्रतिबेदन २०७९/२०८० , Bardiya Hospital Annual Report 2079/2080 प्रकाशन 2080-08-21 बर्दिया अस्पताल वार्षिक प्रतिबेदन २०७९/२०८० विवरण हेर्नुहोस्
2 सेवा शुल्क प्रकाशन 2079-08-08 विवरण हेर्नुहोस्
3 वार्षिक प्रतिबेदन २०७८/२०७९ प्रकाशन 2079-06-01 विवरण हेर्नुहोस्
4 आपतकालीन सेवा प्रकाशन 2078-09-14 विवरण हेर्नुहोस्
5 स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्धन प्रकाशन 2078-08-08 विवरण हेर्नुहोस्
6 रक्तसंचार सेवा प्रकाशन 2078-07-10 विवरण हेर्नुहोस्
7 गर्भपतन सेवा प्रकाशन 2078-07-09 विवरण हेर्नुहोस्
8 मेडिकोलिगल सेवा प्रकाशन 2078-07-09 विवरण हेर्नुहोस्
9 क्षयरोग र कुष्ठ रोगको उपचार प्रकाशन 2078-06-19 विवरण हेर्नुहोस्
10 बिरामी सैया सेवा प्रकाशन 2078-06-12 विवरण हेर्नुहोस्
11 दन्त सेवाहरु प्रकाशन 2078-06-12 विवरण हेर्नुहोस्
12 फिजियोथेरापी प्रकाशन 2078-06-12 विवरण हेर्नुहोस्
13 प्रयोगशाला सेवाहरू प्रकाशन 2078-06-12 विवरण हेर्नुहोस्
14 स्वास्थ्य विमा सेवा प्रकाशन 2078-06-12 विवरण हेर्नुहोस्
15 एम्बुलेन्स सेवा प्रकाशन 2078-06-12 विवरण हेर्नुहोस्
16 एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द प्रकाशन 2078-06-06 विवरण हेर्नुहोस्
17 ओ . पी . डी प्रकाशन 2078-06-05 विवरण हेर्नुहोस्
18 नवजात सिसु सेवा प्रकाशन 2078-06-05 विवरण हेर्नुहोस्
19 एक्स-रे प्रकाशन 2078-06-05 विवरण हेर्नुहोस्
20 सामाजिक सेवा एकाई प्रकाशन 2078-06-05 विवरण हेर्नुहोस्
21 बर्दिया अस्पताल ,वार्षिक प्रतिबेदन आ.व. २०७७/०७८ प्रकाशन 2078-06-01 विवरण हेर्नुहोस्
22 डेलिभरी प्रकाशन 2078-05-15 विवरण हेर्नुहोस्
23 ब्यान्डिजिंग, इंजेक्शन र प्लास्टर सेवाहरू प्रकाशन 2078-05-15 विवरण हेर्नुहोस्
24 फार्मेसी प्रकाशन 2078-05-09 विवरण हेर्नुहोस्