लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
सेवाहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 सेवा शुल्क सेवाहरु 2079-08-08 विवरण हेर्नुहोस्
2 आपतकालीन सेवा सेवाहरु 2078-09-14 विवरण हेर्नुहोस्
3 स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्धन सेवाहरु 2078-08-08 विवरण हेर्नुहोस्
4 रक्तसंचार सेवा सेवाहरु 2078-07-10 विवरण हेर्नुहोस्
5 गर्भपतन सेवा सेवाहरु 2078-07-09 विवरण हेर्नुहोस्
6 मेडिकोलिगल सेवा सेवाहरु 2078-07-09 विवरण हेर्नुहोस्
7 क्षयरोग र कुष्ठ रोगको उपचार सेवाहरु 2078-06-19 विवरण हेर्नुहोस्
8 बिरामी सैया सेवा सेवाहरु 2078-06-12 विवरण हेर्नुहोस्
9 दन्त सेवाहरु सेवाहरु 2078-06-12 विवरण हेर्नुहोस्
10 फिजियोथेरापी सेवाहरु 2078-06-12 विवरण हेर्नुहोस्
11 प्रयोगशाला सेवाहरू सेवाहरु 2078-06-12 विवरण हेर्नुहोस्
12 स्वास्थ्य विमा सेवा सेवाहरु 2078-06-12 विवरण हेर्नुहोस्
13 एम्बुलेन्स सेवा सेवाहरु 2078-06-12 विवरण हेर्नुहोस्
14 एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द सेवाहरु 2078-06-06 विवरण हेर्नुहोस्
15 ओ . पी . डी सेवाहरु 2078-06-05 विवरण हेर्नुहोस्
16 नवजात सिसु सेवा सेवाहरु 2078-06-05 विवरण हेर्नुहोस्
17 एक्स-रे सेवाहरु 2078-06-05 विवरण हेर्नुहोस्
18 सामाजिक सेवा एकाई सेवाहरु 2078-06-05 विवरण हेर्नुहोस्
19 डेलिभरी सेवाहरु 2078-05-15 विवरण हेर्नुहोस्
20 ब्यान्डिजिंग, इंजेक्शन र प्लास्टर सेवाहरू सेवाहरु 2078-05-15 विवरण हेर्नुहोस्
21 फार्मेसी सेवाहरु 2078-05-09 विवरण हेर्नुहोस्