logo

Lumbini Province Government
Ministry of Health
Directorate of Health
Bardiya Hospital
Gulariya, Bardiya
S.N. Title Published Date View Download
1 नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-12-08 View Notice Download Notice
2 कर्मचारी आबस्यकता सम्बन्धि सूचना 2079-11-17 View Notice Download Notice
3 नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-09-14 View Notice Download Notice
4 लिखित तथा अन्तरबार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना 2079-09-11 View Notice Download Notice
5 कर्मचारी आबस्यकता सम्बन्धि सूचना 2079-08-23 View Notice Download Notice
6 दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा 2079-07-17 View Notice Download Notice
7 Invitation For Bids ( Construction of Additional Storey at Bardiya Hospital) 2079-05-06 View Notice Download Notice
8 कर्मचारी आबस्यकता सम्बन्धि सूचना 2079-04-03 View Notice Download Notice
9 बर्दिया अस्पतालको सामाजिक परिक्षण सम्पन्न 2079-03-30 View Notice Download Notice
10 अत्ति आवश्यक नि:शुल्क औषधि खरिद (Procurement of Free Essential Drugs) 2079-02-10 View Notice Download Notice
11 करार सेवामा विज्ञापन को सूचना 2078-11-12 View Notice Download Notice
12 Supply and Delivery of HDU Equipment's 2078-08-07 View Notice Download Notice