logo

Lumbini Province Government
Ministry of Health
Directorate of Health
Bardiya Hospital
Gulariya, Bardiya

२८ दिन भन्दा कम उमेरका शिशुहरूका लागि अस्पतालमा निःशुल्क चिकित्सा सेवाहरू प्रदान गरिन्छ।