logo

Lumbini Province Government
Ministry of Health
Directorate of Health
Bardiya Hospital
Gulariya, Bardiya

अस्पतालले सरकारले प्रदान गरेको औषधि नि: शुल्क उपलब्ध गराउँछ जबकि अन्य औषधीहरू सस्तो र सजिलो प्रदान गरिन्छ।