logo

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मुकाम: बुटवल, नेपाल https://ocmcm.lumbini.gov.np/
2 स्वास्थ्य मन्त्रालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) , दाङ https://mohp.lumbini.gov.np/
3 स्वास्थ्य निर्देशनालय, बुटवल https://hd.p5.gov.np/
4 प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रुपन्देही, नेपाल https://pphl.lumbini.gov.np/
5 स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र https://heoc.mohp.gov.np/