logo

प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
S.N. Title Published Date View Download
1 Invitation For Bids ( Construction of Additional Storey at Bardiya Hospital) 2079-05-06 View Notice Download Notice
2 कर्मचारी आबस्यकता सम्बन्धि सूचना 2079-04-03 View Notice Download Notice
3 बर्दिया अस्पतालको सामाजिक परिक्षण सम्पन्न 2079-03-30 View Notice Download Notice
4 अत्ति आवश्यक नि:शुल्क औषधि खरिद (Procurement of Free Essential Drugs) 2079-02-10 View Notice Download Notice
5 करार सेवामा विज्ञापन को सूचना 2078-11-12 View Notice Download Notice
6 Supply and Delivery of HDU Equipment's 2078-08-07 View Notice Download Notice