logo

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
S.N. File name Published Date view Download
1 बर्दिया अस्पताल ,वार्षिक प्रतिबेदन आ.व. २०७७/०७८ 2078-06-01
2 वार्षिक प्रतिबेदन २०७८/२०७९ 2079-06-01