logo

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया

बर्दिया अस्पतालले बच्चा जन्माउने अवस्थामा आइमाईहरूलाई डिलीवरी सेवाहरू प्रदान गर्दछ। अस्पतालले आवश्यक अनुसार प्राकृतिक प्रक्रिया वा शल्यक्रिया मार्फत बच्चाको सुरक्षित र सजिलो वितरण सुनिश्चित गर्दछ ।