logo

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया

२८ दिन भन्दा कम उमेरका शिशुहरूका लागि अस्पतालमा निःशुल्क चिकित्सा सेवाहरू प्रदान गरिन्छ।