logo

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया

बर्दिया अस्पतालमा अप-टु-डेट एक्स-रे मेशिन छ र हात, खुट्टा, छाती र शरीरका लागि सेवा प्रदान गर्दछ।