logo

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया

अस्पतालले सरकारले प्रदान गरेको औषधि नि: शुल्क उपलब्ध गराउँछ जबकि अन्य औषधीहरू सस्तो र सजिलो प्रदान गरिन्छ।