logo

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया

रगत, मूत्र, मल र शुक्राणु परीक्षण प्रयोगशालामा प्रक्रियाको आवश्यकता अनुसार गरिन्छ।