logo

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया

नेपाल सरकारले तोकेका लक्षित वर्गहरुलाइ आवश्यक प्रक्रिया पु¥याइ निःशुल्क सेवा प्रदान गरिने