logo

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया

विमित सेवाग्राहीहरुलाई अस्पतालमा उपलब्ध भएका सेवाहरु स्वास्थ्य विमाको दायरामा रहि निशुल्क सेवा प्रदान गरिने