Lumbini Province Government
Ministry of Health
Directorate of Health
Bardiya Hospital
Gulariya, Bardiya
Latest News
 • -
  -

  Chairman

 • डा. सुभाष पाण्डेय
  Dr. Subhash Pandey

  Office head

  9858032177

  bardiyahospital@lumbini.gov.np

News/Notice
Title Published Date Download
बर्दिया अस्पतालको सूचना ०३/०८०/०८१ को लागि विभिन्न पदमा चिकित्सक, नर्स ,हे. अ, बा.मे.टे को विज्ञापन को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ! 2080-12-30
Bardiya Hospital को लागि विभिन्न पदमा चिकित्सकहरुको विज्ञापन जारी गरिएको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित भ्एको मिती 2080/12/24। दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०८०/०१/०८ गते।। 2080-12-28
Short list and exam management related 2080-12-27
Title Published Date Download
Acceptation of Bids 2080-06-11
Progress Details
Title Published Date Download
OT 2080-04-02
Title Published Date Download
Legal document
Title Published Date Download
लुम्बिनी प्रदेश निजामति सेवा नियमावली, २०८० 2080-12-01
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० 2080-11-21
करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन), २०८० 2080-09-16
Title Published Date Download
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी (CO-PAYMENT) प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० 2080-10-29
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रेषण (REFERRAL) सेवा सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० 2080-09-28
Title Published Date Download
Publication
Title Published Date Download
Service Charge 2079-08-08
Emergency services 2078-09-14
Health Education Promotion 2078-08-08
Title Published Date Download
Title Published Date Download
बर्दिया अस्पताल वार्षिक प्रतिबेदन २०७९/२०८० , Bardiya Hospital Annual Report 2079/2080 2080-08-21
Annual Report 2078/2079 2079-06-01
Bardiya Hospital, Annual Report A.V. 2077/078 2078-06-01
Title Published Date Download
Download
Title Published Date Download
करार दरखास्त फाराम 2080-12-17
अधिकृत परीक्षा शुल्क र भौचर नमुना 2080-03-07
सहायक परीक्षा शुल्क र भौचर नमुना 2080-03-07