लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
ताजा सूचना
 • नारायण गौतम
  नारायण गौतम

  अध्यक्ष

  9845620858

 • डा. सुभाष पाण्डेय
  डा. सुभाष पाण्डेय

  कार्यालय प्रमुख

  9858032177

  bardiyahospital@lumbini.gov.np

सूचना /समाचार
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/२०८०/२०८१ को बिज्ञापन सम्बन्धि स्टाफ नर्स ,प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर ( का. स. ) र स्वीपर पदका लागि सबै अन्तरवार्ता तथा सिप परिक्षणका कार्येक्रम तथा परिक्षाहरु अर्को व्यबस्था नभए सम्मको लागि स्थगित गरिएको सूचना !! 2080-07-15
बर्दिया अस्पताल को सूचना न. ०१/०८०/०८१ को स्टाफ नर्स , प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर (का.स) र स्वीपर पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची तथा परीक्षा संचालन मिति- तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना !! 2080-07-12
बर्दिया अस्पतालको विज्ञापन/ सूचना नं. ०१।०८०/०८१ को दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको विवरण सम्बन्धमा । 2080-07-01
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा 2080-06-11
प्रगति विवरण
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
Operation Procedure Details 2080-04-02
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
कानुनी दस्तावेज
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
करार कर्मचारी व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि२०८० 2080-03-31
करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० 2080-03-26
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रकाशन
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
सेवा शुल्क 2079-08-08
आपतकालीन सेवा 2078-09-14
स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्धन 2078-08-08
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
वार्षिक प्रतिबेदन २०७८/२०७९ 2079-06-01
बर्दिया अस्पताल ,वार्षिक प्रतिबेदन आ.व. २०७७/०७८ 2078-06-01
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
करार दरखास्त फाराम 2080-06-17
अधिकृत परीक्षा शुल्क र भौचर नमुना 2080-03-07
सहायक परीक्षा शुल्क र भौचर नमुना 2080-03-07