लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
ताजा सूचना
 • -
  -

  अध्यक्ष

 • डा. सुभाष पाण्डेय
  डा. सुभाष पाण्डेय

  कार्यालय प्रमुख

  9858032177

  bardiyahospital@lumbini.gov.np

सूचना /समाचार
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/०८०/०८१ को हेल्पर / स्वीपर ( का.स ) र स्वीपर पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची पश्चात २०८०/०९/११ र १२ गते लिईएको अन्तरवार्ता परिक्षा पछिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !! 2080-09-12
बर्दिया अस्पतालको सूचना न. ०१/०८०/०८१ को स्टाफ नर्स र प्रशासन सहायक पदको बिज्ञापनको संक्षिप्त सूची पश्चात २०८०/०९/११ गते लिईएको अन्तरवार्ता तथा प्रयोगात्मक परिक्षा पछिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !! 2080-09-11
स्ताफ् नर्स ,प्रशासन सहायक, हेल्पर/स्वीपर ( का. स. ) र स्वीपर पदका लागि सबै अन्तरवार्ता तथा सिप परिक्षणका कार्येक्रम को मिति तथा स्थान तोकिएको सूचना !! 2080-09-06
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा 2080-06-11
प्रगति विवरण
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
Operation Procedure Details 2080-04-02
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
कानुनी दस्तावेज
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन), २०८० 2080-09-16
करार कर्मचारी व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि२०८० 2080-03-31
करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० 2080-03-26
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी (CO-PAYMENT) प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० 2080-10-29
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रेषण (REFERRAL) सेवा सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० 2080-09-28
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रकाशन
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
सेवा शुल्क 2079-08-08
आपतकालीन सेवा 2078-09-14
स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्धन 2078-08-08
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
बर्दिया अस्पताल वार्षिक प्रतिबेदन २०७९/२०८० , Bardiya Hospital Annual Report 2079/2080 2080-08-21
वार्षिक प्रतिबेदन २०७८/२०७९ 2079-06-01
बर्दिया अस्पताल ,वार्षिक प्रतिबेदन आ.व. २०७७/०७८ 2078-06-01
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
करार दरखास्त फाराम 2080-06-17
अधिकृत परीक्षा शुल्क र भौचर नमुना 2080-03-07
सहायक परीक्षा शुल्क र भौचर नमुना 2080-03-07